Toiminnan periaatteet

Toiminnan periaatteiden kirjaamisen tarkoitus Standbyn toiminnan periaatteiden kirjaamisen tarkoitus on selventää mitkä periaatteet koskevat Standbyn työntekijöitä, liikekumppaneita ja osakkeenomistajia. Periaatteita noudattavat Standbyn työntekijät ja hallituksen jäsenet.

Toiminnan periaatteet

Toiminnan periaatteiden kirjaamisen tarkoitus

Standbyn toiminnan periaatteiden kirjaamisen tarkoitus on selventää mitkä periaatteet koskevat Standbyn työntekijöitä, liikekumppaneita ja osakkeenomistajia. Periaatteita noudattavat Standbyn työntekijät ja hallituksen jäsenet. Standby valitsee liikekumppaneikseen tahoja, jotka jakavat samat arvot ja periaatteet.

 

Liiketoimintaperiaatteet

 • Työskentelemme voimassa olevien lakien ja asetusten mukaisesti. Jos lain ja näiden periaatesääntöjen välillä on ristiriita, laki on etusijalla.
 • Hyvät liiketoimintakäytännöt ja rehellisyys ovat avainasioita liikekumppaneidemme kanssa.
 • Emme hyväksy lahjuksia tai muita maksuja, jotka voivat vaikuttaa päätöksiin, emme luovuttajana, emmekä vastaanottajana. Emme hyväksy myöskään minkään muotoista kiristystä.
 • Toimimme yksityisesti ja taloudellisesti tavalla, joka ei ole ristiriidassa Standbyn etujen kanssa. Jos tällainen eturistiriita syntyy, on henkilön ilmoitettava tästä välittömästi esimiehelleen.
 • Toimimme poliittisesti ja uskonnollisesti riippumattomasti.
 • Kunnioitamme voimassa olevaa kilpailulainsäädäntöä.

 

Ihmisoikeudet ja hyvä työskentely-ympäristö

 • Tuemme ja kunnioitamme kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia.
 • Mitkään orjatyön, pakkotyön tai lapsityövoiman muodot eivät ole sallittuja.
 • Me palkkaamme ja kohtelemme työntekijöitämme syrjimättömällä tavalla.
 • Työtekijöiden vähimmäisikä pakollisen koulutuksen jälkeen on kansallisen lainsäädännön mukainen.
 • Noudatamme kansallista lainsäädäntöä sekä työehto- ja työaikalakeja. Kunnioitamme työntekijöiden oikeutta vapaa-aikaan ja heidän mahdollisuuksiaan tasapainottaa työ- ja vapaa-aikaa.
 • Kaikilla työntekijöillämme on oikeus liittyä yhteenliittymiin ja järjestöihin sekä oikeus järjestäytyä ammattijärjestöissä.
 • Työntekijöillä on oltava turvallinen ja terveydelle vaaraton työympäristö.

 

Ympäristöperiaatteet

 • Pyrimme aktiivisesti vähentämään ympäristövaikutuksia raaka-aine-, prosessi- ja liikennevalintojen avulla.
 • Tuemme paikallisen yhteisön kestävää kehitystä.
 • Tuemme ennaltaehkäisyn periaatetta välttämällä materiaaleja ja menetelmiä, jotka aiheuttavat riskejä terveydelle ja ympäristölle, kun käytettävissä on sopivia vaihtoehtoja.

 

Työntekijöiden vastuu

Kaikki Standbyn työntekijät ovat vastuussa toiminnan periaatesääntöjen noudattamisesta. Työntekijöitä kehotetaan ilmoittamaan asioista, jotka ovat ristiriidassa näiden periaatteiden kanssa. Epäilyttävien toimien ilmoittamatta jättämistä ei hyväksytä. Nämä toiminnan periaatteet ovat Standbyn johtoryhmän hyväksymiä ja ovat vain johtoryhmän muutettavissa tai peruutettavissa.

Säännöstön noudattamatta jättäminen voi johtaa kurinpitotoimiin.

Johtoryhmä, Standby AB, 26/04/2018

Hi, it looks like you are visiting from United States.

Go to Global Market
No, stay at Finland
Or choose country below