Hero Image Bridge at Night Across Water with Emergency Vehicle with Blue Lights Crossing

Integritetspolicy

För att kunna tillhandahålla våra produkter och tjänster behöver vi ibland behandla dina personuppgifter. Vi behandlar bara dina personuppgifter när vi har laglig grund och sparar aldrig dina personuppgifter längre än nödvändigt.

Vi behandlar dina personuppgifter…

 

För att tillhandahålla, fullgöra avtal om och utveckla våra produkter, tjänster och tillhörande service

Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för att tillhandahålla, fullgöra avtal om och utveckla våra produkter, tjänster och tillhörande service.

Personuppgifterna vi kan komma att behandla är dina kontaktuppgifter och andra yrkesrelaterade uppgifter t.ex. titel eller avdelning samt det som du självmant och frivilligt uppger eller själv publicerar.

Eftersom du agerar som kontaktperson för ditt företag och inte själv är en part i avtalet, baserar vi behandlingen på en intresseavvägning, för att tillgodose vårt berättigade intresse att tillhandahålla, fullgöra avtal om och utveckla våra produkter, tjänster och tillhörande service.

Personuppgifterna kan vi komma att samla in när du besöker vår webbplats, prenumererar på vår direktmarknadsföring, kontaktar oss eller använder någon av våra tjänster eller produkter.  Vi kan också komma att samla in personuppgifterna från det företag du arbetar på eller från andra externa källor t.ex. bolag i vår koncern, samarbetspartners eller offentliga register.

Vi kan komma att spara dina personuppgifter så länge vi har en pågående kundrelation med ditt företag och upp till ett år efter avslutad kundrelation. Vi sparar inte dina personuppgifter längre än nödvändigt för att tillhandahålla, fullgöra avtal om och utveckla våra produkter, tjänster och tillhörande service eller vad vi är skyldiga enl. lag.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part t.ex. ett bolag i vår koncern eller en samarbetspartner. Då säkerställer vi alltid att den tredje parten också behandlar dina personuppgifter på ett betryggande sätt.

Vi kan även komma att överföra dina uppgifter till ett land utanför EES, Europiska Ekonomiska Samarbetsområdet. Då säkerställer vi att EU-kommissionen har beslutat att landet har en adekvat skyddsnivå, att lämpliga skyddsåtgärder vidtags eller att det finns tillämpliga särskilda undantag. Om du vill få information om de skyddsåtgärder som vi vidtagit kan du få det genom att kontakta oss.

 

För att direktmarknadsföra våra produkter och tjänster

Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för att direktmarknadsföra våra produkter eller tjänster.

Personuppgifterna vi kan komma att behandla är dina kontaktuppgifter och andra yrkesrelaterade uppgifter t.ex. yrkesroll. Vi kan också komma att behandla din aktivitet för att kunna skicka relevanta erbjudanden till dig.

Vi baserar behandlingen på en intresseavvägning, för att tillgodose vårt berättigade intresse att marknadsföra våra produkter och tjänster.

Personuppgifterna kan vi komma att samla in när du besöker vår webbplats, prenumererar på vår direktmarknadsföring, kontaktar oss eller använder någon av våra tjänster eller produkter.  Vi kan också komma att samla in personuppgifterna från det företag du arbetar på eller från andra externa källor t.ex. bolag i vår koncern, samarbetspartners eller offentliga register.

Vi sparar dina personuppgifter så länge vi har en pågående kundrelation med ditt företag och upp till ett år efter avslutad kundrelation.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part t.ex. ett bolag i vår koncern eller en samarbetspartner. Då säkerställer vi alltid att den tredje parten också behandlar dina personuppgifter på ett betryggande sätt.

Vi kan även komma att överföra dina uppgifter till ett land utanför EES, Europiska Ekonomiska Samarbetsområdet. Då säkerställer vi att EU-kommissionen har beslutat att landet har en adekvat skyddsnivå, att lämpliga skyddsåtgärder vidtags eller att det finns tillämpliga särskilda undantag. Om du vill få information om de skyddsåtgärder som vi vidtagit kan du få det genom att kontakta oss.

 

För bokföring

Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för bokföring.

Personuppgifterna vi kan komma att behandla är dina kontaktuppgifter och andra yrkesrelaterade uppgifter t.ex. titel eller avdelning.

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar oss.

Personuppgifterna kan vi komma att samla in när du besöker vår webbplats, prenumererar på vår direktmarknadsföring, kontaktar oss eller använder någon av våra tjänster eller produkter.  Vi kan också komma att samla in personuppgifterna från det företag du arbetar på eller från andra externa källor t.ex. bolag i vår koncern, samarbetspartners eller offentliga register.

Vi sparar inte dina personuppgifter längre än vad vi är skyldiga enl. lag.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part t.ex. ett bolag i vår koncern eller en samarbetspartner. Då säkerställer vi alltid att den tredje parten också behandlar dina personuppgifter på ett betryggande sätt.

Vi kan även komma att överföra dina uppgifter till ett land utanför EES, Europiska Ekonomiska Samarbetsområdet. Då säkerställer vi att EU-kommissionen har beslutat att landet har en adekvat skyddsnivå, att lämpliga skyddsåtgärder vidtags eller att det finns tillämpliga särskilda undantag. Om du vill få information om de skyddsåtgärder som vi vidtagit kan du få det genom att kontakta oss.

 

När du ansöker om jobb hos oss

Vi kan komma att behandla dina personuppgifter när du ansöker om jobb hos oss.

Personuppgifterna vi kan komma att behandla är dina kontaktuppgifter, ditt CV, ditt personliga brev eller andra handlingar, samt det som du självmant och frivilligt uppger eller själv publicerar.

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket du är part eller för att vidta åtgärder på begäran av dig innan ett sådant avtal ingås.

Personuppgifterna kan vi komma att samla in från dig, dina referenser eller från externa källor t.ex. bolag i vår koncern, samarbetspartners eller offentliga register.

Vi sparar inte dina personuppgifter längre än nödvändigt för att tillsätta tjänsten eller vad vi är skyldiga enl. lag.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part t.ex. ett bolag i vår koncern eller en samarbetspartner. Då säkerställer vi alltid att den tredje parten också behandlar dina personuppgifter på ett betryggande sätt.

Vi kan även komma att överföra dina uppgifter till ett land utanför EES, Europiska Ekonomiska Samarbetsområdet. Då säkerställer vi att EU-kommissionen har beslutat att landet har en adekvat skyddsnivå, att lämpliga skyddsåtgärder vidtags eller att det finns tillämpliga särskilda undantag. Om du vill få information om de skyddsåtgärder som vi vidtagit kan du få det genom att kontakta oss.

 

Sociala medier

När du publicerar på vår företagssida på sociala medier är vi ansvariga för det som du publicerar.  Vi strävar efter att aldrig publicera kränkande personuppgifter på vår företagssida och vi håller regelbunden uppsikt över publiceringar gjorda av andra för att upptäcka kränkande innehåll och skyndsamt ta bort det.

Om vi publicerar dina personuppgifter inhämtar vi alltid ditt samtycke först.

Om du upptäcker kränkande innehåll ber vi dig att kontakta oss omgående.

 

Säkerhet

Vår målsättning är att alltid vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina rättigheter och friheter.

Vi arbetar ständigt med att hålla en hög IT-säkerhet för att säkerställa att dina personuppgifter inte förloras, förstörs, manipuleras eller blir tillgängliga för obehöriga. Och om en personuppgiftsincident trots allt inträffar har vi en rutin på plats för att effektivt hantera det.

Vi informerar alltid dig om incidenter och rapporterar incidenter till tillsynsmyndigheten i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Om du misstänker att en personuppgiftsincident kan ha inträffat ber vi dig kontakta oss omgående.

 

Länkar

Vi hänvisar ibland till andra företag och webbplatser, där gäller inte denna integritetspolicy.

 

Ändringar

Vi förbehåller oss rätten att när som helst göra ändringar i integritetspolicyn. Senaste versionen finns alltid publicerad i sidfoten på vår webbplats. Om ändringen berör dig, kommer vi att informera dig innan ändringen träder i kraft.

 

Dina rättigheter

Du här rätt att begära tillgång, rättelse, radering, begränsning eller dataportabilitet av eller invända mot vår behandling av dina personuppgifter.

Tillgång

Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter som vi behandlar.

Rättelse

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade.

Radering

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade om vi inte har laglig grund för att behålla dem.

Begränsning

Du har rätt att få behandlingen av dina personuppgifter begränsad under den tid vi rättar dina personuppgifter, om du motsätter dig att vi raderar dina personuppgifter eller om du invänt mot behandlingen.

Dataportabilitet

Du har rätt att få ut personuppgifter som du själv lämnat, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, och att överföra dem till andra.

Invändning

Du har rätt invända mot vår behandling av dina personuppgifter, om vi inte har laglig grund för behandlingen upphör vi då behandligen.

Samtycke

Om du har lämnat samtycke till vår behandling av dina personuppgifter är ditt samtycke giltigt tills dess att du själv återkallar det. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke, det gör du enkelt genom att kontakta oss.

Återkallandet av samtycket påverkar inte vår lagliga grund av behandlingen innan det återkallades.

 

Har du en fråga?

Om du har frågor eller funderingar om vår behandling av dina personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss.

Du har rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett sätt som strider mot tillämplig personuppgiftslagstiftning.

 

Vi ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter och att dina rättigheter tas tillvara:

Standby AB, org.nr. 556088-7027
Nohabgatan 12 C
SE 461 53 Trollhättan
Sverige

Telefon: +46 520 49 44 40
E-post: info-se@standbygroup.com

 

Senast uppdaterad: 2018-11-14

Cookies

Hi, it looks like you are visiting from United States.

Go to Global Market
No, stay at Sweden
Or choose country below