Hero Image Bridge at Night Across Water with Emergency Vehicle with Blue Lights Crossing

Kvalitets- och miljöpolicy

Standby levererar produkter och tjänster som uppfyller lagar och kundkrav för respektive marknad. Vi ska kontinuerligt sträva efter att minimera miljöpåverkan som vi orsakar som företag och skydda vår miljö.

Kvalitetspolicy

Med kunden i fokus utvecklar vi produkter för lång livslängd och bästa tillförlitlighet. Standby levererar produkter och tjänster som uppfyller lagar och kundkrav för respektive marknad. Verksamheten styrs med våra kvalitetssäkrade processer som ständigt förbättras. Vi erbjuder kontinuerligt stöd till våra kunder och ser problem som en källa till kunskap och möjligheter.

Vi är certifierade enligt kvalitetsledningssystemet ISO9001:2015.

 

Miljöpolicy

Våra produkter ska baseras på en helhetssyn som beaktar miljöeffekterna under hela dess livstid. Vi ska kontinuerligt sträva efter att minimera miljöpåverkan som vi orsakar som företag och skydda vår miljö genom att följa lagar, förordningar och andra miljökrav. Vi arbetar för att våra leverantörer ska tillämpa liknande miljövård. Vi engagerar alla anställda i miljöfrågor genom utbildning och en öppen dialog.

Vi är certifierade enligt miljöledningssystemet ISO 14001:2015.

Om du vill veta mer om oss

Tveka inte att kontakta oss om du vill veta mer om oss! Vi vill gärna veta mer om dig!

Kontakta oss


0520-49 44 40

Hi, it looks like you are visiting from United States.

Go to Global Market
No, stay at Sweden
Or choose country below