Identifieringsljus Cruise Light är godkänt

2023-01-04

Identifieringsljuset syftar till att öka utryckningsfordonets synlighet i olika situationer. Polisen har under många år använt sig av detta som en temporär lösning, men det har nu beslutats i riksdagen att det, som i dagligt tal kallas cruise light, skall få användas som en permanent lösning.

Det fungerar på så vis att samtliga blå ledmoduler i ljusrampen dimmas ner till enbart några procent av godkänd ECE R65-nivå. Identifieringsljuset skall ej kombineras med andra funktioner som blåljus 360- eller stoppfunktion, utan blåljus 360 har då alltid prioritet vid påkallande av fri väg.

Foto: Calle Svane

Hi, it looks like you are visiting from United States.

Go to Global Market
No, stay at Sweden
Or choose country below