Fredrik Eriksson

 

Vad är din roll på Standby?

Jag har en delad roll, där ena delen är att jag har hand om det mesta som lyser i form av lampor och ljusramper. Jag är den tekniska kontakten mot våra leverantörer av dessa produkter, och är även med vid utveckling och nyutveckling av denna typ av produkter.

Andra delen av min roll är att ansvara för den provning vi gör av våra produkter både i utvecklingsfasen och under löpande produktion. Våra produkter skall klara både lagkrav i form av EMC och ljusreglementen samt våra egna högt ställda krav på produkterna som behöver provas, både elektriska krav samt krav på miljötålighet. Här använder vi oss av väl utvalda leverantörer, och jag är den som bokar upp och ser till att provningen blir genomförd enligt våra specifikationer.

För att säkra upp att våra produkter håller en jämn och hög kvalitet använder både vi och våra leverantörer en av oss specialutformad testutrustning, där vi kan testa både elektriska funktioner samt verifiera att mjukvaror och konfigurationer är de rätta för produkten. Även en stor del av denna provning ligger på mitt bord.

Beskriv hur en vanlig dag ser ut för dig och vad du gör?

För att dagen skall få en så bra start som möjligt börjar den givetvis med en rejäl kopp kaffe vid datorn där jag går igenom inkorgen samt stämmer av kalendern för dagen. Då min roll är som den är så har jag någon form av delaktighet i nästan alla projekt som innefattar någon form av hårdvara. Så mest troligt så ligger det ett eller flera projektmöten i kalendern den dagen. Mellan mötena så dyker det upp på mer eller mindre på daglig basis diverse frågor om våra lampor samt ljusramper, och möjligheten att göra specialvarianter mm på dessa. Det blir även en del labbande med dessa inställningar för att kunna ligga lite steget före säljavdelningen. En och annan kundfråga dyker det garanterat också upp under dagen.

När jag ändå är igång så passar jag på att göra iordning mätobjekten som skall ner till RISE för godkännande enligt R65 reglementet. Och när väl mätrapporten anländer så skickas den iväg med övrigt underlag för ansökan om godkännande hos Transportstyrelsen.

Hur många år har du jobbat här?

Jag har arbetat sen augusti 2016 på Standby.

Vad är det bästa med att arbeta på Standby?

För det första så är jag fruktansvärt teknikintresserad, och då är verkligen Standby en passande arbetsgivare. Jag får arbeta både med mekanik, elektronik, mjukvara och ljus. Att sedan få hålla på med flera olika projekt samtidigt gör att ingen dag blir den andra lik. Det blir ständigt nya arbetsuppgifter att ta tag i.

Hi, it looks like you are visiting from United States.

Go to Global Market
No, stay at Sweden
Or choose country below