Gult rotorljus på biltak. Godkännanden

Godkännande standarder

Vi förklarar och förenklar vad de godkännande begrepp som används på vår webbsida står för och vad det innebär.

ECE R65

ECE R65 är en framtagen standard inom EU som berör varnings- och utryckningsljus. Detta täcker flera olika egenskaper som en varningslampa har. Så som ljusbild, färg, intensitet och frekvens. Detta gäller 360° runtomstrålande samt riktat varningsljus.
För ett godkännande skall samtliga minimikrav uppfyllas.
Detta godkännande är ett krav på produkter för att få användas som varningsljus på fordon.

Klass I

ECE R65 är även uppdelat i två olika klasser idag. Klass I är den standard för nattläge.

Klass II

Klass II är den standard för dag- och nattläge. Utrustningen skall alltså kunna ställas om för att ändra ljusstyrkan och klara minimikraven.

ECE R6

EU-standard för körriktningsvisare på fordon. Detta godkännande, likt R65, täcker flera olika egenskaper hos varningslampan.

ECE R10

EU-standard för EMC (Elektromagnetisk kompabilitet). EMC är förmågan hos en elektrisk utrustning att fungera tillsammans med annan elektrisk utrustning utan att medföra några oacceptabla störningar.
Samtliga av våra produkter EMC-testas för att säkerställa att det inte stör ut annan vital utrustning i fordonet.

ECE R7

EU-standard för bromsljus på fordon. Detta godkännande, likt R65, täcker flera olika egenskaper hos varningslampan.

ICAO

Standard för godkännande på varningsljus och annan utrustning på flygplatser. Här kollar man på samma egenskaper som för ECE R65 men kraven för frekvens och spridningsvinkel skiljer sig.

Hi, it looks like you are visiting from United States.

Go to Global Market
No, stay at Sweden
Or choose country below